PDF Print E-mail

Eminentwayout is de naam voor een begeleidingstraject.
De begeleiding is strikt persoonlijk en vindt plaats in Zwitserland,
in een prestatievrije omgeving.
Een uitweg vinden in stagnerende  levenssituaties is de centrale doelstelling.
Het vertrekpunt in deze begeleiding is de persoonlijkheid.
Een hernieuwd zicht krijgen op de keuzevrijheid die u heeft, zal uw beslissingsruimte vergroten.
De omslag naar een nieuw perspectief ontstaat, door te besluiten een feitelijke verandering
in gang te zetten.


Aangezien de beslissing tot deze verandering steunt op een zelf gemaakte keuze
-  een keuze dus die bij de wensen en mogelijkheden van u past -
kan er een realistische toetsing volgen van de effecten van uw ingreep.
Zo krijgt u de controle terug zowel op uw eigen handelen als op de voortgang ervan.
Eminentwayout faciliteert dit proces.